sdsdf

08/12/2014

<!– 1. Load widget definition from KSNKO. –> <script Str. 3src=”http://ksnko.praha.eu/bulkyWasteWidget/deployment.php”></script> <!– 2. Adjust widget configuration. –> <script> bulkyWasteWidgetConfiguration = { displayedCityDistricts: [‘Praha 1’, ‘Praha 2’], selectedCityDistricts: [‘Praha 1’] }; </script> <!– 3. Prepare place, where to put the widget. –> <section id=”bulkyWasteWidget”></section>

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě