Schválení zápisu ze 17. zasedání ZMČ P5, volba ověřovatelů zápisu 18. zasedání ZMČ P5, schválení programu 18. zasedání ZMČ P5,

24/05/2001

1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu ze 17. zasedání ZMČ P5, volba ověřovatelů zápisu 18. zasedání ZMČ P5, schválení programu 18. zasedání ZMČ P5,
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e 1. zápis ze 17. zasedání ZMČ P5 2. volbu ověřovatelů zápisu 18. zasedání ZMČ P5: F. Brabec, Doc. RNDr. E. Jelínková, CSc., M. Klor, J. Metelec 3. program 18. zasedání ZMČ P5
Usnesení bylo schváleno v bodě I. 1.,2. 33 hlasy a v bodě I. 3. 35 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě