Schválení zápisu ze 14. zasedání ZMČ P5, volba ověřovatelů zápisu 15. zasedání ZMČ P5, schválení programu 15. zasedání ZMČ P5

22/02/2001

1.
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu ze 14. zasedání ZMČ P5, volba ověřovatelů zápisu 15. zasedání ZMČ P5, schválení programu 15. zasedání ZMČ P5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
s c h v a l u j e 1. Zápis ze 14. zasedání ZMČ P5 2. Ověřovatele zápisu 15. zasedání ZMČ P5 ve složení: F. Brabec, J. Metelec, Doc. dr. E. Jelínková, M. Stránský, R. Peterková 3. Program 15. zasedání ZMČ P5
Usnesení bylo schváleno v bodě l. 31 hlasy, v bodě 2. 32 hlasy, v bodě 3. 29 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě