Schválení zápisů z 29. a 30. zasedání ZMČ Prahy 5, volba ověřovatelů zapísu 31. zasedání ZMČ Prahy 5, schválení programu 31. zasedání ZMČ Prahy 5

19/09/2002

1.

Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta

Schválení zápisů z 29. a 30. zasedání ZMČ Prahy 5, volba ověřovatelů
zapísu 31. zasedání ZMČ Prahy 5, schválení programu 31. zasedání ZMČ
Prahy 5

Zastupitelstvo městské části Praha 5

s c h v a l u j e

1. zápis z 29. a 30. zasedání ZMČ P 5

2. ověřovatele zápisu 31. zasedání Z P5 ve složení:

J. Bartoš, M. Klor, Doc. RNDr. E. Jelínková, CSc., J. Metelec,

prof. ing. J. Šesták, DrSc.

3. program 31. zasedání ZMČ P5

Usnesení bylo schváleno v bodě 1. 28 hlasy, v bodě 2. 31 hlasy,

v bodě 3. 32 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě