Schválení zápisu z 26. zasedání ZMČ P5 – 21.3.2002, volba ověřovatelů zápisu 27. zasedání ZMČ P5, schválení programu 27. zasedání ZMČ P5

18/04/2002

1.

Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta

Schválení zápisu z 26. zasedání ZMČ P5 – 21.3.2002, volba ověřovatelů
zápisu 27. zasedání ZMČ P5, schválení programu 27. zasedání ZMČ P5

Zastupitelstvo městské části Praha 5

s c h v a l u j e

1. zápis z 26. zasedání ZMČ P5 dne 21.3.2002

2. ověřovatele zápisu 27. zasedání ZMČ P5 ve složení:

Ing. M. Tichý, PhDr. I. Patová, Doc. RNDr. E. Jelínková, Csc.,

J. Metelec
3. program 27. zasedání ZMČ P5

Usnesení bylo schváleno v bodě 1. 27 hlasy, v bodě 2. 26 hlasy,

v bodě 3. 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě