Schválení zápisu z 25. zasedání ZMČ P5 – 21.2.2002, volba ověřovatelů zápisu 26. zasedání ZMČ P5, schválení programu 26. zasedání ZMČ P5,

21/03/2002

1.

Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta
Schválení zápisu z 25. zasedání ZMČ P5 – 21.2.2002, volba ověřovatelů
zápisu 26. zasedání ZMČ P5, schválení programu 26. zasedání ZMČ P5,

Zastupitelstvo městské části Praha 5

s c h v a l u j e

1. zápis z 25. zasedání ZMČ P5 dne 21.2.2002

2. ověřovatele zápisu 26. zasedání ZMČ P5 ve složení:

ing. M. Tichý, M. Klor, J. Metelec, doc. RNDr. E. Jelínková, CSc.
3. program 26. zasedání ZMČ P5

Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě