Schválení zápisu z 24. zasedání ZMČ P5 – 24.1.2002, volba ověřovatelů zápisu 25. zasedání ZMČ P5, schválení programu 25. zasedání ZMČ P5

21/02/2002

1.

Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta

Schválení zápisu z 24. zasedání ZMČ P5 – 24.1.2002, volba ověřovatelů
zápisu 25. zasedání ZMČ P5, schválení programu 25. zasedání ZMČ P5

Zastupitelstvo městské části Praha 5

s c h v a l u j e

1. zápis z 24. zasedání ZMČ P5 – 24.1.2002

2. ověřovatele zápisu 25. zasedání ZMČ P5 ve složení: F. Brabec,

ing. J. Cuhra, J. Eismann, J. Metelec


3. program 25. zasedání ZMČ P5

Usnesení bylo schváleno v bodě 1. a 2. 27 hlasy, v bodě 3. 28 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě