Schválení zápisu z 23. zasedání ZMČ P5 – 13. 12. 2001, volba ověřovatelů zápisu 24. zasedání ZMČ P5, schválení programu 24. zasedání ZMČ P5

24/01/2002

1.

Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta

Schválení zápisu z 23. zasedání ZMČ P5 – 13. 12. 2001,
volba ověřovatelů zápisu 24. zasedání ZMČ P5, schválení
programu 24. zasedání ZMČ P5

Zastupitelstvo městské části Praha 5

s c h v a l u j e

1. zápis z 23. zasedání ZMČ P5 – 13.12.2001
2. ověřovatele zápisu 24. zasedání ZMČ P5 ve složení:

J. Bartoš, M. Stránský, Doc. RNDr. E. Jelínková, CSc., J. Metelec
3. program 24. zasedání ZMČ P5

Usnesení bylo schváleno v bodě 1. a 2. 32 hlasy, v bodě 3. 33 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě