Schválení zápisu z 22. zasedání ZMČ P5 – 15.11.2001, volba ověřovatelů zápisu 23. zasedání ZMČ P5, schválení programu 23. zasedání ZMČ P5

13/12/2001

1.
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 22. zasedání ZMČ P5 - 15.11.2001, volba ověřovatelů zápisu 23. zasedání ZMČ P5, schválení programu 23. zasedání ZMČ P5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
s c h v a l u j e 1. zápis z 22. zasedání ZMČ P5 2. volbu ověřovatelů zápisu 23. zasedání ZMČ P5 ve složení: F. Brabec, PhDr. J. Kroupová, Doc. RNDr. E. Jelínková, J. Metelec 3. program 23. zasedání ZMČ P5
Usnesení bylo schváleno v bodě 1. 33 hlasy, v bodě 2. 34 hlasy, v bodě 3. 35 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ P5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě