Schválení zápisu z 20. zasedání OZ P5, konaného dne 9.9.1997

1) Schválení zápisu z 20. zasedání OZ P5, konaného dne 9.9.1997
Z 21/1/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e zápis z 20. zasedání OZ P5, konaného dne 17.6.1997. Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.