Schválení zápisu z 18. zasedání OZ P5, konaného dne 18.2.1997

1) Schválení zápisu z 18. zasedání OZ P5, konaného dne 18.2.1997
Z 19/1/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e zápis z 18. zasedání OZ P5, konaného dne 18.2.1997. Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.