Schválení zápisu z 13. zasedání ZMČ P5, volba ověřovatelů zápisu 14. zasedání ZMČ P5, schválení programu 14. zasedání ZMČ P5

14/12/2000

1.
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 13. zasedání ZMČ P5, volba ověřovatelů zápisu 14. zasedání ZMČ P5, schválení programu 14. zasedání ZMČ P5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
s c h v a l u j e 1. zápis z 13. zasedání ZMČ P5 2. ověřovatele zápisu 14. zasedání ZMČ P5 ve složení: Ing. J. Cuhra, O. Gál, J. Metelec, PhDr. I. Patová 1. program 14. zasedání ZMČ P5
Usnesení bylo schváleno v bodě 1. 30 hlasy, v bodě 2. 31 hlasy, v bodě 3. 33 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě