Schválení zápisu z 10 zasedání OZ, volba ověřovatelů 11. zápisu, schválení programu 11. zasedání OZ

22/06/2000

1.
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta
Schválení zápisu z 10. zasedání OZ, volba ověřovatelů 11. zápisu,
schválení programu 11. zasedání OZ

Obvodní zastupitelstvo Prahy 5

s c h v a l u j e
1. zápis 10. zasedání OZ P5, dne 20.4.2000
2. ověřovatelé zápisu 11. zasedání OZ , dne 22. 6. 2000 ve složení:
F. Brabec, J. Eismann, Doc. RNDr. E. Jelínková, CSc., J. Metelec

3. navržený program 11. zasedání OZ

Usnesení bylo schváleno v bodě 1. 33 hlasy, v bodě 2. 32 hlasy,
v bodě 3. 33 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ 5

Schválení zápisu z 10. zasedání OZ, volba ověřovatelů 11. zápisu, schválení programu 11. zasedání OZ

22/06/2000

1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 10. zasedání OZ, volba ověřovatelů 11. zápisu, schválení programu 11. zasedání OZ
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
s c h v a l u j e 1. zápis 10. zasedání OZ P5, dne 20.4.2000 2. ověřovatelé zápisu 11. zasedání OZ , dne 22. 6. 2000 ve složení: F. Brabec, J. Eismann, Doc. RNDr. E. Jelínková, CSc., J. Metelec 3. navržený program 11. zasedání OZ
Usnesení bylo schváleno v bodě 1. 33 hlasy, v bodě 2. 32 hlasy, v bodě 3. 33 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě