Schválení zápisu z 10. zasedání OZ P 5, konaného dne 14.12.95

1) Schválení zápisu z 10. zasedání OZ P 5, konaného dne 14.12.95
Z 11/1/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e zápis z 10. zasedání OZ P 5, konaného dne 14.12.1995. Usnesení bylo schváleno 23 hlasy.