Schválení zápisu z 10. zasedání OZ P 5, konaného dne 14.12.95

30/01/1996

1) Schválení zápisu z 10. zasedání OZ P 5, konaného dne 14.12.95
Z 11/1/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e zápis z 10. zasedání OZ P 5, konaného dne 14.12.1995. Usnesení bylo schváleno 23 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě