Schválení zápisu z 1. zasedání OZ P5 dne 30.11.1998

04/02/1999

Z 2/1/99
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
s c h v a l u j e
zápis z 1. zasedání OZ Prahy 5 dne 30.11.1998.
Usnesení bylo schváleno 41 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě