Schválení volebního řádu

5) Schválení volebního řádu
Z 1/5/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e volební řád po úpravách vyplývajících z předchozího usnesení. Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.