Schválení Volebního řádu řádu Zastupitelstva MČ P5

6. bod jednání

Předkladatel: Grušová Anna Mgr., zastupitelka MČ P5

Schválení Volebního řádu řádu Zastupitelstva MČ P5

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. Volební řád řád Zastupitelstva MČ P5 s připomínkami dle diskuse

Usnesení bylo schváleno: 22 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

      1. ustavující zasedání ZMČ P5 dne 13. 11. 2006      
           předsedá: Grušová Anna Mgr.           
           HLASOVÁNÍ č. 33 - SCHVÁLENO           
             13.11.2006 15:26:02             
           6. Schválení Volebního řádu           
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Zdržel se  
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Proti    
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Zdržel se  
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Zdržel se  
 Fořt Vaněk                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin Mgr.             ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Zdržel se  
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Pro     
 Heissler Herbert Bc.           ODS    12 Zdržel se  
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Lukáš Budín Bc.             SZ     14 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    15 Zdržel se  
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        SNK ED   16 Pro     
 Horák Petr Ing.             ODS    17 Zdržel se  
 Jančík Milan JUDr.            ODS    18 Proti    
 Kalhousová Eva              SZ     19 Zdržel se  
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Pro     
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Pro     
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Zdržel se  
 Matoušková Jitka             SZ     25 Zdržel se  
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Pro     
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Proti    
 Peterková Růžena             KSČM    29 Pro     
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Proti    
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Zdržel se  
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Zdržel se  
 Smetana Jan               ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Zdržel se  
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Pro     
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Proti    
 Tuček Michal               SNK ED   38 Zdržel se  
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.            ODS    40 Proti    
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Zdržel se  
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 22 (51%) Proti: 6 (14%) Zdrželo se: 15 (35%) Nehlasoval: 0 (0%)

Hlasování o usnesení