Schválení programu 9. zasedání OZ P 5 – Z 9/1

4) Schválení programu 9. zasedání OZ P 5 - Z 9/1
Z 9/4/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s c h v a l u j e program 7. zasedání OZ P 5 doplněný o "Vztah AB Barrandov a MČ P 5" Usnesení bylo schváleno 35 hlasy. II. o m e z u j e čas na projednání materiálu "Vztah AB Barrandov a MČ P 5" na 15 minut. Usnesení bylo schváleno 23 hlasy.