Schválení programu 19. zasedání OZ P5

4) Schválení programu 19. zasedání OZ P5
Z 19/4/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e předložený program 19. zasedání OZ P5 dne 8.4.1997. Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.