Schválení programu 11. zasedání OZ P 5

3) Schválení programu 11. zasedání OZ P 5
Z 11/3/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e program 11. zasedání OZ P 5 s doplněním o materiál: - Z 11/13 Návrh stanoviska MČ P5 k variantě vedení MO tunelem Mrázovka a požadavek na urychlení prací vedoucích k realizaci tohoto záměru - Z 11/15 Pravidla pro poskytování darů členům OZ a členům komisí OR - Návštěva radnice ve Vídni jako setkání politických reprezentací MČ P5 a Vídně - Výjezdní zasedání OZ P 5 a vedoucích odborů OÚ - Vytvoření pracovní komise OZ pro projednání záležitostí Portheimka. Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.