Schválení programu 11. zasedání OZ P 5

30/01/1996

3) Schválení programu 11. zasedání OZ P 5
Z 11/3/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e program 11. zasedání OZ P 5 s doplněním o materiál: - Z 11/13 Návrh stanoviska MČ P5 k variantě vedení MO tunelem Mrázovka a požadavek na urychlení prací vedoucích k realizaci tohoto záměru - Z 11/15 Pravidla pro poskytování darů členům OZ a členům komisí OR - Návštěva radnice ve Vídni jako setkání politických reprezentací MČ P5 a Vídně - Výjezdní zasedání OZ P 5 a vedoucích odborů OÚ - Vytvoření pracovní komise OZ pro projednání záležitostí Portheimka. Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě