Schválení programu 10. zasedání OZ P 5

14/12/1995

3) Schválení programu 10. zasedání OZ P 5
Z 10/3/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e program 10. zasedání OZ P 5 s tím, že materiál č. Z 10/16 - Záměr odprodeje id 3/4 domu č.p. 623 s id. stav. poz. č. 838, Plaská 5, k.ú. Malá Strana se stahuje z programu a doplňuje se o materiál č.Z 10/19 - "AK Korbel o stavu projednání restituce ing. Boháč a spol." Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě