Schválení grantů “Kdo si hraje, nezlobí 2002” – 2. kolo

23/05/2002

42.

Předkladatel: Mgr. L. Vávrová, radní

Schválení grantů “Kdo si hraje, nezlobí 2002” – 2. kolo

ZMČ Praha 5 rozhodlo usnesením č. Z 21/3/2001 ze dne
18.10.2001 vyhlásit pro rok 2002 granty Kdo si hraje, nezlobí
2002. Usnesením RMČ Praha 5 č. 4/145/2002 ze dne 5.2.2002 bylo
pro tento grant schváleno 900 tis. Kč. V prvním kole grantů bylo
přiděleno celkem 655 tis. Kč. Tímto materiálem se Zastupitelstvu MČ
Praha 5 předkládají ke schválení navržené grantové dary 2. kola grantů
“Kdo si hraje, nezlobí 2002”

Zastupitelstvo městské části Praha 5

s c h v a l u j e
návrh na přidělení grantů ve skupině “Kdo si hraje, nezlobí
2002” – 2. kolo
1. Pravidelné volnočasové aktivity 192 850,- Kč
2. Léto 2002 31 000,- Kč
______________________________________________________________
CELKEM 223 850,- Kč

Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě