Sběr olejů a tuků

Městská část Praha 5 ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy rozmístila na deseti stanovištích tříděného odpadu nádoby na sběr použitých potravinářských olejů a tuků z domácností. Službu zajišťuje zdarma společnost Viking Group s. r. o. ve dvouletém pilotním projektu. Pokud se nádoby osvědčí, plánuje město jejich rozšíření na více míst.

Speciálně upravené zelené plastové sběrné nádoby o objemu 240 l slouží k umísťování použitých potravinářských olejů a tuků a to pouze v PET lahvích nebo jiném plastovém obalu (bez igelitových pytlíků). Pokud umístíte použité oleje a tuky do skleněných nádob, igelitových pytlíků, plechových obalů či do obalů od minerálních olejů, znemožníte tím následné zpracování odpadů. V případě opakovaného nedodržování kázně při sběru bude dané stanoviště zrušeno a nádoby odvezeny.

 

  • CO: Možnost třídit použité potravinářské oleje a tuky.
  • KDO: Zdarma pro každého.
  • KDE: Na vybraných stanovištích tříděného odpadu

 

x

 

Číslo stanoviště Umístění

42

K Závěrce × Pod Děvínem

49

Pod Lipkami × Třístoličná

68

nám. Na Farkáně

82

Na Homolce – u domu č. 19

83

Grussova – proti kostelu

123

U Klavírky – u domu č. 10

191

Pechlátova – proti domu č. 1

234

Svornosti – u domu č. 1

237

V Botanice – za Komerční bankou

238

Nepomucká – u domu č. 9

 

Případné další informace Vám poskytne: Odbor správy veřejného prostranství a zeleně ÚMČ Praha 5.

Kontaktní osoba:

Petra Kokošková

tel. 257 000 121

e-mail: petra.kokoskova@praha5.cz