Sběr kovů – na vybraných stanovištích tříděného sběru

Na níže uvedených stanovištích separovaného odpadu se nacházejí nádoby na kovový odpad. Do těchto šedých nádob lze odložit nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů.

Do nádob naopak nepatří: stlačené kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů, kovové obaly od barev, benzínu a motorových olejů.

 

Stanoviště separovaného odpadu s nádobami na kov:

Číslo stanoviště Umístění
002 Zborovská x Petřínská
004 Vltavská – proti č. 2
008 Holubova x Na Laurové
010 Tetínská – u č. 19
012 Hlubočepská – proti č. 32
017 Starokošířská – proti č. 28
018 Peroutkova – proti č. 55
020 Pod Lipkami x U Klikovky
021 Plzeňská – u č. 208
022 Musílkova x Fabiánova
026 Pod Vidoulí x Polívkova
032 Brdlíkova – proti č. 19
033 Lamačova x Lohniského
035 Tréglova – proti poliklinice
036 Devonská – slepá část
038 Štěpařská – parkoviště u č. 15
041 Lumiérů x Skalní
048 Pražského x Dreyerova
056 Nad Palatou x Pod Hybšmankou
061 Nad Turbovou x Na Stárce
066 Nádražní x Vltavská
067 Ke Koulce x Na Neklance
077 Werichova – proti č. 19
079 Churáňovská – u č. 1
084 Drtinova – proti č. 2
086 V Násypu x Prosluněná
087 Pod Hájem x U Pernikářky
092 K Rovinám – u č. 2
095 Ohradská – proti č. 2
098 Borského – parkoviště u supermarketu (dočasný přesun)
101 Za Ženskými domovy – u vstupu do metra
102 Štorkánova – u č. 16
104 Přímá x U Smíchovského hřbitova
112 Na Březince x U Nikolajky
113 Mrázovka x Na Zatlance
117 Holečkova – souběh s Plzeňskou
121 Peroutkova x U Smíchovského hřbitova
122 Houdova x U Teplárny
126 Nádražní – proti č. 66
129 Pajerova x Pod Kesnerkou
131 Grussova – proti č. 8
132 Werichova – u č. 1
138 Na Pláni – proti č. 4
150 Pod Kavalírkou x Vrchlického
153 U Dětského hřiště x Karlštejnská
157 Lohniského – u č. 13
158 Pražského – proti č. 18
164 Voskovcova x Wassermannova
167 Fráni Šrámka x Nad Husovými sady
168 Kudrnova x U Hrušky
172 U Zámečnice – u č. 10
176 Radlická – vedle č. 55
179 Vodní x V Lesíčku
182 Prachnerova – u č. 3
183 U Tenisu – u č. 12
185 Novoveská x Pod Vavřincem
188 Plzeňská x Musílkova
190 Lékařská x Weberova
196 K Dalejím x Hlubočepská
199 Na Pomezí – proti č. 17
200 Hennerova x Ježovská
202 Holečkova x Švédská
205 U Panské zahrady – proti č. 6
207 Wassermannova x Werichova
212 Na Císařce – proti č. 20
222 Musílkova – proti č. 12
225 Pekařská – proti č. 8
227 Černochova – u č. 2
231 Geologická – u č. 2c
233 Zapova – proti č. 1
235 Plzeňská – u č. 217e
237 V Botanice x Preslova
244 Preslova – vedle č. 9
246 Lamačova – u č. 29
249 Chlupáčova – proti č. 10
251 Devonská – u č. 18
252 Miloše Havla x Werichova