Na Pláni

Hledání vhodného řešení budoucí podoby území Na Pláni. Studie sloužila jako podklad pro pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a dále na ní navázala podrobnější studie parku.

druh dokumentace: urbanisticko-architektonická studie

zpracovatel: Break Point, s. r. o.

datum pořízení: 10/2017

projednání v orgánech MČ:

20.12.2017 Rada MČ Praha 5 – přijaté usnesení č. 52/1696/2017

 

Ke stažení:

Aktuality:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě