Radlická ulice a její okolí

Prověření možností rozvoje území v okolí ulice Radlická v oblasti školy Radlice. Cílem studie je doplnění zástavby podél ulice Radlická, nalezení rovnováhy mezi ochranou zeleně pohledově exponovaného zeleného svahu Radlického údolí a strukturou zástavby, která doplní chybějící stavební čáru. Studie je podkladem pro projednání podnětu na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a pro svěření dotčených pozemků do správy městské části.

druh dokumentace: ověřovací urbanisticko-architektonická studie

zpracovatel: A69 – architekti, s. r. o.

datum pořízení: duben 2020

schválení studie: usnesení Rady MČ Praha 5 č. RMČ/22/626/2020 ze dne 03.06.2020