Nový Barrandov

Urbanistická studie řeší oblast sídliště Barrandov s cílem nalézt takové funkční a prostorové uspořádání, které předurčí vyvážený rozvoj lokality, stanoví urbanistickou koncepci, to vše s ohledem na sousedství přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí.

Součástí zpracování studie byl i participační proces s cílem dosáhnout koncensu všech aktérů zainteresovaných v této lokalitě na budoucí podobě řešeného území.

druh dokumentace: urbanistická studie

zpracovatel: A69 – architekti, s. r. o.

datum pořízení: 2016 – 2020

schválení studie: usnesení Rady MČ Praha 5 č. RMČ/23/656/2020 ze dne 10.06.2020 a usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 č. ZMČ/11/7/2020 ze dne 23.06.2020