Na Pláni

Hledání vhodného řešení budoucí podoby území Na Pláni.

druh dokumentace: urbanisticko-architektonická studie

zpracovatel: Break Point, s. r. o.

datum pořízení: 10/2017

schválení studie: usnesení Rady MČ Praha 5 č. 52/1696/2017 ze dne 20. 12. 2017