Záměry MČ Praha 5

Pořízené architektonické, urbanistické či objemové studie, které slouží pro prověření uvažovaných záměrů MČ Praha 5 nebo i jako podklad pro podání podnětů na změny územního plánu.