Radlická radiála

Radlická radiála JZM – Smíchov (stavba č. 9567) je v systému komunikací hlavního města Prahy důležitou radiální komunikací s městským i regionálním významem.

investor projektu: Magistrát hlavního města Prahy

webové stránky: Radlická radiála