Koordinace dění v lokalitě Na Pláni

Na základě častých dotazů a velkého zájmu obyvatel o vývoj v lokalitě Na Pláni byla pro komunikaci s veřejností zřízena tzv. funkce „koordinátora“, kterou je pověřen vedoucí Odboru územního rozvoje, Ing. arch. Jan Kábrt. Pro komunikaci s koordinátorem byla založena e-mailová adresa: naplani@praha5.cz, prostřednictvím níž mohou občané zasílat své dotazy či připomínky ohledně aktuálního dění v lokalitě.

Informace o činnosti samosprávy a postupů příslušných odpovědných odborů úřadu MČ Praha 5 v předmětné lokalitě jsou průběžně zveřejňovány a aktualizovány v sekci „Informace o záměrech a činnosti samosprávy“.
V sekci „Dotazy občanů a odpovědi“ naleznete nejčastěji kladené dotazy občanů včetně odpovědí na ně, které jsou na základě nově příchozích dotazů průběžně aktualizovány a doplňovány.

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě