Radlická radiála

Radlická radiála JZM – Smíchov (stavba č. 9567) je v systému komunikací hlavního města Prahy důležitou radiální komunikací s městským i regionálním významem.

investor projektu: Magistrát hlavního města Prahy

webové stránky: Radlická radiála

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě