Rozšiřujeme třídění odpadu zdarma o domovní stanoviště na Smíchově a v Košířích

Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s  MČ Praha 5  rozšiřuje území, na kterém poskytuje bezplatnou službu „Stanoviště separovaného odpadu v domovním vybavení“.

Vlastníci nemovitostí v katastrálním území Smíchov a Košíře mají nyní možnost zdarma získat sběrné nádoby o objemu 120 nebo 240 litrů na papír, plasty a sklo a to samozřejmě včetně pravidelného odvozu odpadu, který je také zdarma.

Jedinou podmínkou je dostatečná plocha pro umístění sběrných nádob uvnitř objektu nebo na pozemku vlastníka (na zahradě, ve dvoře, apod.).

Jestliže donášková vzdálenost přesahuje 15 metrů, je povinností vlastníka či správce objektu v den svozu zajistit přistavení nádob před objekt nebo si se svozovou společností dohodnout donáškovou službu.

V případě donáškové služby (smluvní, či nadstandardní) je povinností vlastníka či správce objektu zajistit svozové společnosti duplikát klíče od vchodových dveří.

Obyvatelé těchto nemovitostí budou mít možnost třídit odpady přímo v objektu, což by mělo zvýšit objem vytříděného odpadu a v konečném důsledku snížit vlastníkům náklady za odvoz směsného komunálního odpadu.

Upozorňujeme, že služba je výhradně určena pro fyzické osoby.

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání sídlící v dané nemovitosti nemají oprávnění sběrné nádoby využívat. Úklid kolem těchto nádob zajišťuje vlastník či správce nemovitosti.

V případě, že máte o tuto službu zájem a jste vlastníkem či správcem nemovitosti v katastrálním území Smíchov nebo Košíře, obraťte se s žádostí na Odbor správy veřejného prostranství a zeleně.

 

  • CO nabízíme: Možnost třídit odpady přímo v domě.
  • KDO může využít: Žádost může podat vlastník nemovitosti nebo její správce.
  • KDE nabízíme: Služba je určena pro nemovitosti ležící v katastrálním území Smíchov nebo Košíře.
  • JAK získáte: Podáním žádosti na e-mail: milan.tikal@praha5.cz

 

V žádosti prosím uveďte:

jméno a příjmení žadatele, adresu nemovitosti, způsob zanášky, počet bytových jednotek v objektu, specifikaci sběrných nádob (velikost, druh odpadu), telefonický kontakt.

 

  • Případné další informace Vám poskytne:

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně ÚMČ Praha 5.

Kontaktní osoba:

Milan Tikal, DiS.

tel.: 257 000 307

e-mail: milan.tikal@praha5.cz