Rozšíření kapacity předškolního vzdělávání ZŠ a MŠ Radlická

Projekt reaguje na zvyšující se poptávku cílové skupiny (rodičů) po zařízeních poskytující péči o děti předškolního věku v lokalitě Městské části Praha 5, kterou v současné době nelze, díky omezené stávající kapacitě, uspokojit. V rámci aktivit projektu vzniklyv bývalém školském objektu Na Pláni dvě nové třídy pro potřeby mateřské školy. Celkem byla rozšířena kapacita pro předškolního vzdělávání v zájmovém území o 50 nových míst s celodenním provozem péče o děti.