Rozpočet Městské části Praha 5 na rok 2007 Rozpočtový výhled Městské části Praha 5 na rok 2008 – 2009

2. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan, JUDr., starosta

Rozpočet Městské části Praha 5 na rok 2007 Rozpočtový výhled Městské části Praha 5 na rok 2008 – 2009

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Bere na vědomí

1. že návrh rozpočtu Městské části Praha 5 na rok 2007 je předkládán vyrovnaný se započtením tř. 8 – financování na straně příjmů ve výši 9.731,6 tis.Kč

II. Schvaluje

1. návrh rozpočtu Městské části Praha 5 na rok 2007 v těchto objemech příjmy 795.781,1 tis.Kč výdaje 805.512,7 tis.Kč rozpočtovaný schodek -9.731,6 tis.Kč financování (tř. 8) 9.731,6 tis.Kč

2. plán odpisů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací MČ Praha 5 na rok 2007 dle tabulky č. 5

3. poskytnutí neinvestičního příspěvku firmě Febiofest, s.r.o., ve výši 500 tis.Kč, Švandovu divadlu ve výši 2.000 tis.Kč a investičního příspěvku Zdravotnickému zařízení Smíchov ve výši 560 tis.Kč

4. plán zdaňované činnosti MČ Praha 5 na rok 2007 dle tabulky č. 6

5. limit mzdových prostředků a počet zaměstnanců takto: —————————————————————————————————— Organizace přepočtený počet limit MP pro zaměstnanců na rok 2007 rok 2007 v tis.Kč —————————————————————————————————— Úřad MČ Praha 5 298 94.000 Jesle – organizační složka 21 4.600 Kulturní klub Poštovka 4 705 CSOP 77 15.476 _____________________________________________________________

6. zrušení rozpočtového provizoria schváleného usnesením RMČ č. 1/1670/2006 ze dne 7.12.2006 a usnesením ZMČ č. 2/4/2006 ze dne 21.12.2006

7. rozpočtový výhled MČ Praha 5 na rok 2008 – 2009 dle tabulky č. 7 a č. 8

III. Zmocňuje

1. Radu městské části Praha 5 provádět rozpočtová opatření dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů do výše 5. mil.Kč pro každé jednotlivé rozpočtové opatření

2. provádět úpravy plánu odpisů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací MČ Praha 5 na rok 2007

Usnesení bylo schváleno: 25 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

           4. ZMČ P5 dne 15. 2. 2007            
           předsedá: Jančík Milan JUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO           
             15.2.2007 15:39:43             
       2. Rozpočet Městské části Praha 5 na rok 2007      
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Nepřítomen  
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Zdržel se  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen  
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Vaněk                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Nepřítomen  
 Gál Ondřej                ODS    9  Proti    
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Zdržel se  
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Proti    
 Heissler Herbert Bc.           ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Lukáš Budín Bc.             SZ     14 Proti    
 Hlaváček Jan               ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        SNK ED   16 Proti    
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.            ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              SZ     19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Nepřítomen  
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Nepřítomen  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             SZ     25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Proti    
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Proti    
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Nepřítomen  
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Proti    
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Nepřítomen  
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Proti    
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Proti    
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 25 (58%) Proti: 9 (21%) Zdrželo se: 2 (5%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení