Roční hlášení o odpadech za rok 2022

 

Roční   HLÁŠENÍ   O   PRODUKCI   A   NAKLÁDÁNÍ   S   ODPADY   za rok 2022

může původce odpadu nebo oprávněná osoba podat pouze přes systém

ISPOP   www.ispop.cz   (Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností)

a to v “PDF formuláři” přímo v ISPOP a nebo prostřednictvím specializovaných “odpadářských programů”

 

! V systému ISPOP je třeba být zaregistrován – jinak nelze hlášení podat !

 

Roční Hlášení o produkci a nakládání s odpady je možné vytvořit:
     *   
pomocí specializovaných počítačových programů na odpadové hospodářství;
     *   nebo pomocí tzv. “interaktivního PDF formuláře” – na stránkách ISPOP.

Způsoby odeslání “interaktivního PDF formuláře”
Podání hlášení o odpadech do ISPOP lze učinit následujícími způsoby:
     a)   Prostřednictvím tlačítka “Odeslat do datové schránky” – při odeslání se uvádí ID datové schránky odesílatele
     b)   Prostřednictvím tlačítka “Odeslat on-line do ISPOP”
            –   
bez elektronického podpisu,

            –   s elektronickým podpisem.

 

Roční Hlášení o produkci a nakládání s odpady  je  nutné  podat  do    28.    ÚNORA    2023.

 

Upozornění: Provozovatelem ISPOP je Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), státní příspěvková organizace MŽP. Více informací o CENIA naleznete na internetové adrese: https://www.cenia.cz/.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě