Revokace usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 24.1.2002 č. Z 24/15/2002 – Prodej bloku domů č.p.2760,2761,2762 Nad Kesnerkou č.o.3,5,7, se zastav. a souvis. pozemky parc.č. 945/4,945/5,945/6,946/7 , k.ú. Smíchov, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5” Bytovému družstvu Nad Kesnerkou, se  sídlem Nad Kesnerkou 5, č.p. 2761 složenému z oprávněných nájemců bytů

23/01/2003

17.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 24.1.2002 č. Z 24/15/2002
Prodej bloku domů č.p.2760,2761,2762 Nad Kesnerkou č.o.3,5,7, se
zastav. a souvis. pozemky parc.č. 945/4,945/5,945/6,946/7 , k.ú.
Smíchov, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty
ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5″ Bytovému družstvu Nad
Kesnerkou, se  sídlem Nad Kesnerkou 5, č.p. 2761 složenému
z oprávněných nájemců bytů

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 24.1.2002 č. Z 24/15/2002

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. r e v o k u j e

usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 24.1.2002 č. Z 24/15/2002 takto:

s c h v a l u j e

1. prodej bloku domů Nad Kesnerkou č.o.3,5,7, č.p.
2760,2761,2762, se  zastav. a  souvis. pozemky parc.č.
945/4,945/5,945/6,946/7, k.ú.Smíchov, Bytovému družstvu Nad
Kesnerkou, složenému z oprávněných nájemců bytů podle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.
m.Prahy – MČ Praha 5”

2. prodejní cenu : 3.965.197,–

bez splátek

II. u k l á d á

Ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s  usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení revokace – prodej bloku domů Nad Kesnerkou
č.o.3,5,7, č.p. 2760,2761,2762

Termín: 07/02/2003

Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě