Revokace usnesení ZMČ Praha 5, ze dne 23.5.2002, č. Z 28/32/2002, Prodej bytového domu – 2 bloku č.p. 629, 630, Dreyerova, č.o. 29 a  31, k.ú. Hlubočepy, s  pozemky parc.č.1020/34, 1020/33, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

19/09/2002

37.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Revokace usnesení ZMČ Praha 5, ze dne 23.5.2002, č.
Z 28/32/2002, Prodej bytového domu 2 bloku č.p. 629, 630,
Dreyerova, č.o. 29 a 31, k.ú. Hlubočepy, s pozemky
parc.č.1020/34, 1020/33, dle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů …”

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 28/32/2002 ze dne 23.5.2002

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. r e v o k u j e

usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 28/32/2002 ze dne 23.5.2002 takto:

s o u h l a s í

1. s prodejem bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové
jednotky, podílu na  společných částech domu a podílu na výše
uvedených pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního
práva pro MČ Praha 5 na  dobu 3 let takto:

Byt.jednotka č.: 630/08

Velikost podílu včetně pozemků: 904/27556

Velikost bytu : 4+1, 90,40 m2

Kupující: Miroslava Chaloupecká

Za cenu: 436 030,00 Kč

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení revokace prodeje bytové jednotky 630/08 v
bytovém domě-2 bloku č.p. 629 a 630, Dreyerova č.o. 29 a 31,
k.ú. Hlubočepy, s  pozemkem parc.č.1020/34 a  1020/33

Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě