Revokace usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 17.10.2002 č. Z 32/89/2002 – Prodej domu č.p. 212, K Vodojemu č.o.12 bez zastav. pozemku, k.ú. Smíchov, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5”,Bytovému družstvu K Vodojemu 12/212, se sídlem K Vodojemu 12, č.p. 212, složenému z oprávněných nájemců bytů

23/01/2003

14.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 17.10.2002 č. Z 32/89/2002
Prodej domu č.p. 212, K Vodojemu č.o.12 bez zastav. pozemku,
k.ú. Smíchov, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více
byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5″,Bytovému družstvu
K Vodojemu 12/212, se sídlem K Vodojemu 12, č.p. 212, složenému
z oprávněných nájemců bytů

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 17.10.2002 č. Z 32/89/2002

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. r e v o k u j e

usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 17.10.2002 č. Z 32/89/2002 takto:

s c h v a l u j e

1. prodej domu K Vodojemu č.o.12, č.p. 212, bez zastav. pozemku,
k.ú. Smíchov, Bytovému družstvu K Vodojemu 12/212,složenému z
oprávněných nájemců bytů podle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl. m.Prahy – MČ Praha 5”

2. prodejní cenu : 2.513.355,–

bez splátek

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s  usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení revokace o prodeji domu č.p. 212 K Vodojemu 12,
Bytovému družstvu K Vodojemu 12/212

Termín: 07/02/2003

Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě