Revokace usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 17.10.2002 č. Z 32/46/2002 – Prodej domu č.p. 565, Grafická č.o.17 se zastav. pozemkem parc.č. 3522, k.ú. Smíchov, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5”, právnické osobě Grafická 17, s.r.o., se sídlem Grafická 17, č.p. 565, složené z oprávněných nájemců bytů

23/01/2003

15.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 17.10.2002 č. Z 32/46/2002
Prodej domu č.p. 565, Grafická č.o.17 se zastav. pozemkem
parc.č. 3522, k.ú. Smíchov, dle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5″,
právnické osobě Grafická 17, s.r.o., se sídlem Grafická 17,
č.p. 565, složené z oprávněných nájemců bytů

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 17.10.2002 č. Z 32/46/2002

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. r e v o k u j e

usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 17.10.2002 č. Z 32/46/2002 takto:

s c h v a l u j e

1. prodej domu Grafická č.o.17, č.p. 565, se zastav. pozemkem
parc.č. 3522, k.ú. Smíchov, právnické osobě Grafická 17, s.r.o.,
složené z oprávněných nájemců bytů podle “Zásad prodeje bytových
domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m.Prahy – MČ Praha
5”

2. prodejní cenu : 1.673.250,–

bez splátek

II. u k l á d á

Ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s  usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení revokace – prodej domu Grafická č.p. 565
právnické osobě Grafická 17, s.r.o.

Termín: 07/02/2003

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě