Revokace usnesení ZMČ Praha 5, ze dne 15.11.2001, č. Z 22/24/2001 – Prodej bytového domu – 2 bloku č.p. 651 a 652, Renoirova, Chaplinovo nám.) č.o. 14 (2) a 16 (5), k.ú.Hlubočepy, s  pozemkem parc.č.1020/4 a  1020/5, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

19/09/2002

71.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Revokace usnesení ZMČ Praha 5, ze dne 15.11.2001, č.
Z 22/24/2001 Prodej bytového domu 2 bloku č.p. 651 a 652,
Renoirova, Chaplinovo nám.) č.o. 14 (2) a 16 (5), k.ú.Hlubočepy,
s pozemkem parc.č.1020/4 a 1020/5, dle “Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb.,
o vlastnictví bytů …”

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 22/24/2001 ze dne 15.11.2002

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. r e v o k u j e

usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 22/24/2001 ze dne 15.11.2001 takto:

s c h v a l u j e

1. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt.jednotka č.: 651/13

Velikost podílu včetně pozemků: 904/27522

Velikost bytu : 4+1, 90,40 m2

Kupující: Bedřich Guth

Za cenu: 433.090,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení revokace prodeje bytové jednotky 651/13 v
bytovém domě-2 bloku č.p. 651 a 652, Renoirova, č.o. 14 a 16,
k.ú. Hlubočepy, s  pozemkem parc.č.1020/4 a  1020/5

Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě