Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 27/50/2002 ze dne 18.4.2002 – Prodej souvisejícího pozemku-zahrady parc.č.2094 oprávněným nájemníkům bytů domu č.p.2001 Radlická č.o.56,k.ú. Smíchov,

17/10/2002

35.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 27/50/2002 ze dne 18.4.2002
Prodej souvisejícího pozemku-zahrady parc.č.2094 oprávněným
nájemníkům bytů domu č.p.2001 Radlická č.o.56,k.ú. Smíchov,

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 27/50/2002 ze dne 18.4.2002 –
Prodej souvisejícího pozemku-zahrady parc.č.2094 oprávněným
nájemníkům bytů domu č.p.2001 Radlická č.o.56,k.ú. Smíchov

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. r e v o k u j e

usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 27/50/2002 ze dne 18.4.2002 takto:

s c h v a l u j e

prodej souvisejícího pozemku-zahrady parc.č.2094 oprávněným
nájemníkům bytů domu č.p.2001 Radlická č.o.56,k.ú. Smíchov, dle
příslušného podílu

Velikost podílu včetně pozemků: 648/10524

Kupující: Novosad Rudolf a  Novosadová Marta
Za cenu: 89 358

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje souvisejícího pozemku-zahrady
parc.č.2094 oprávněným nájemníkům bytů domu č.p.2001 Radlická
č.o.56, k.ú. Smíchov

Termín: 01/11/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě