Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 27/37/2002 ze dne 18.4.2002- Prodej bytového domu-2 bloku č.p.639 a 640, Dreyerova č.o.11 a 13, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/24 a 1020/23, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

23/05/2002

29.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 27/37/2002 ze dne
18.4.2002- Prodej bytového domu-2 bloku č.p.639 a 640, Dreyerova
č.o.11 a 13, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/24 a 1020/23,
dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty
podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.u. Z 27/37/2002 ze dne 18.4.2002

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. r e v o k u j e

usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 27/37/2002 ze dne 18.4.2002 takto:

s c h v a l u j e

prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podíl na  společných částech domu a  podíl na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt jednotka číslo:640/20

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29258

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Eva Fifaldová

Za cenu: 332 420,-

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení revokace prodeje bytové jednotky 640/20 v
bytovém domě-2 bloku č.p.639 a 640 Dreyerova č.o.11 a 13,
k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/24 a 1020/23, oprávněné

nájemkyni bytu
Termín: 07/06/2002

Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě