Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/22/2002 ze dne 24.1.2002- Prodej bytového domu-2 bloku č.p.637, 638, Pražského č.o.32,30, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/26, 1020/25, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

21/03/2002

40.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/22/2002 ze dne 24.1.2002-
Prodej bytového domu-2 bloku č.p.637, 638, Pražského č.o.32,30,
k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/26, 1020/25, dle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994
Sb., o vlastnictví bytů …”

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/22/2002 ze dne 24.1.2002-z
důvodu změny cen za bytové jednotky 638/04 a 638/05

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. R e v o k u j e

usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/22/2002 ze dne 24.1.2002 takto:

s c h v a l u j e

1. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky, podíl
na společných částech domu a podíl na výše uvedených pozemcích, bez
splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3
let takto:

Byt jednotka číslo:638/04

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28228

Velikost bytu : 1+1 31,70 m2

Kupující: Karel Petráček
Za cenu: 161 000,00

Byt jednotka číslo:638/05

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28228

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Josef Janíček a Jana Janíčková
Za cenu: 434 760,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA o
schválení prodeje bytových jednotek 638/04 a 638/05 v bytovém domě-2
bloku č.p.637, 638 Pražského č.o.32,30, k.ú.Hlubočepy, s pozemky
parc.č.1020/26, 1020/25 oprávněným nájemcům bytů
Termín: 12/04/2002

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě