Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/17/2002 ze dne 24.1.2002-Prodej bytového domu č.p. 596 Újezd č.o.9,k.ú.Malá Strana, s  pozemkem parc.č.896, dle “Zásad prodeje bytových domů se  čtyřmi a  více byty podle zákona č.  72/1994 Sb..”

17/04/2003

28.

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, ing. P. Horák, zást. starosty
Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/17/2002 ze dne
24.1.2002-Prodej bytového domu č.p. 596 Újezd č.o.9,k.ú.Malá
Strana, s pozemkem parc.č.896, dle “Zásad prodeje bytových
domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb..”

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/17/2002 ze dne 24.1.2002 –
z důvodu změny kupujícího bytové jednotky č.596/9

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. r e v o k u j e

usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/17/2002 ze dne 24.1.2002 takto:

s c h v a l u j e

prodej bytové jednotky 596/9 oprávněnému nájemci bytové
jednotky, podílu na  společných částech domu a podílu na výše
uvedených pozemcích, bez splátek takto:

Byt. jednotka číslo: 596/9

Velikost podílu včetně pozemků: 714/13152

Velikost bytu : 2+1 71,4 m2

Kupující: Richard Trojan

Za cenu: 681 670

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA o
schválení prodeje bytové jednotky 596/9 v bytovém domě č.p. 596 Újezd
č.o.9,k.ú.Malá Strana, s pozemkem parc.č.896

Termín: 09/05/2003

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/17/2002 ze dne 24.1.2002-Prodej bytového domu č.p. 596 Újezd č.o.9, k.ú.Malá Strana, s pozemkem parc.č.896, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb..”

21/03/2002

42.

Předkladatel: ing. P.  Horák, zást. starosty

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/17/2002 ze dne 24.1.2002-Prodej
bytového domu č.p. 596 Újezd č.o.9, k.ú.Malá Strana, s pozemkem
parc.č.896, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty
podle zákona č.  72/1994 Sb..”

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/17/2002 ze dne 24.1.2002 –
z důvodu změny kupujícího bytové jednotky č.596/04

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. r e v o k u j e

usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/17/2002 ze dne 24.1.2002 takto:

s c h v a l u j e

1. prodej bytové jednotky 596/04 oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ
Praha 5 na dobu 3 let takto:

Velikost podílu včetně pozemků: 688/13152

Velikost bytu : 2+1 68,80 m2

Kupující: MUDr. Štěrbová Božena

Za cenu: 565 470 Kč

II. u k l á d á

ing. P.  Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA o
schválení prodeje bytové jednotky 596/04 v bytovém domě č.p. 596
Újezd č.o.9, k.ú.Malá Strana, s pozemkem parc.č.896 oprávněné
nájemkyni bytu

Termín: 12/04/2002

Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě