Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 23/7/2001 ze dne 13.12.2001 a č. Z 24/8/2002 ze dne 24.1.2002 – Prodej bytového domu č.p.997, Na Bělidle č.o.15,k.ú.Smíchov, s pozemky parc.č.408 a 409, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

21/03/2002

38.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 23/7/2001 ze dne 13.12.2001 a č.
Z 24/8/2002 ze dne 24.1.2002 – Prodej bytového domu č.p.997, Na
Bělidle č.o.15,k.ú.Smíchov, s pozemky parc.č.408 a 409, dle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994
Sb., o vlastnictví bytů …”

Výměna se uskutečňuje z důvodu výměny bytu mezi paní Hrdinkovou a ing.
Příkopem

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. R e v o k u j e

usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 23/7/2001 ze dne 13.12.2001 a č.
Z 24/8/2002 ze dne 24.1.2002 takto:

s c h v a l u j e a  d o p l ň u j e

1. prodej bytového domu č.p.997, Na Bělidle č.o.15, k.ú.Smíchov, s
pozemky parc.č.408 a 409, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a
více byty podle zákona č.  72/1994 Sb…”

2. prodej bytové jednotky oprávněným nájemců bytové jednotky 997/07 a
997/10, podíl na společných částech domu a podíl na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ
Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo: 997/7

Velikost podílu včetně pozemků: 479/10716

Velikost bytu : 1+1 47,90 m2

Kupující: Mgr. Milada Syrovátková a ing. Jiří Syrovátko
Za cenu: 180 260,00

Byt. jednotka číslo: 997/10

Velikost podílu včetně pozemků: 569/10716

Velikost bytu : 2+1 56,90 m2

Kupující: ing. Petr Příkop

Za cenu: 217 060,00

II. s c h v a l u j e

udělení slevy ve výši 10%, dle Zásad .. čl. 7 odst. 4 a 5 z důvodu
splnění podmínky o odkoupení všech nabídnutých bytů v domě.

III. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA o schválení prodeje bytové jednotky 997/07 v bytovém domě
č.p.997, Na Bělidle č.o.15, k.ú.Smíchov, s pozemky parc.č.408 a
409, včetně schválení slevy oprávněným najemcům bytů
Termín: 12/04/2002

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě