Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 23/19/2001 ze dne 13.12.2001-Prodej bytového domu č.p. 356 Kroftova č.o. 5, k.ú. Smíchov , s pozemkem parc.č. 3040, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

21/03/2002

36.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 23/19/2001 ze dne
13.12.2001-Prodej bytového domu č.p. 356 Kroftova č.o. 5, k.ú.
Smíchov , s pozemkem parc.č. 3040, dle “Zásad prodeje bytových
domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů …”

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 z důvodu doplnění jména kupujícího
bytové jednotky č.  356/10, tj.  o manžela jako oprávněného nájemce
bytové jednotky

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. r e v o k u j e

usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 23/19/2001 ze dne 13.12.2001 takto:

s c h v a l u j e

prodej bytové jednotky č.356/10 z důvodu doplnění jména kupujícího tj.
o manžela jako oprávněného nájemce bytové jednotky:

Byt. jednotka číslo: 356/10

Velikost podílu včetně pozemků: 537/9957

Velikost bytu : 1+1 53,70 m2

Kupující: Wintrová Jana a Wintr Zdeněk

Za cenu: 242 050,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA o
revokaci usnesení ZMČ Praha 5 -Prodej bytového domu č.p. 356 Kroftova
č.o. 5, k.ú. Smíchov , s pozemkem parc.č. 3040 a to dle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994
Sb., o vlastnictví bytů …” oprávněným nájemcům bytu
Termín: 12/04/2002

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě