Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 14/19/2000 ze dne 14.12.2000 – Záměr prodeje bytového domu č.p.2172,Holečkova č.o.28, k.ú. Smíchov, s pozemkem parc.č.3382 a 3383, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

21/02/2002

32.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 14/19/2000 ze dne 14.12.2000
– Záměr prodeje bytového domu č.p.2172,Holečkova č.o.28, k.ú.
Smíchov, s pozemkem parc.č.3382 a 3383, dle “Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb.,
o vlastnictví bytů …”

Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z  14/19/2000 ze dne
14.12.2000-Záměr prodeje bytového domu č.p.2172, Holečkova č.o.28,
k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č. 3382 a  parc.č. 3383

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. r e v o k u j e

usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 14/19/2000 ze dne 14.12.2000 takto:

s c h v a l u j e

1. záměr prodeje bytového č.p.2172, Holečkova č.o.28, k.ú.Smíchov, s
pozemkem parc.č.3382 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více
byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

2. prodej pozemku parc.č.383 o výměře 1096 m2 dle “Statutu..”,
za cenu 800.000,-Kč oprávněným nájemcům bytů

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – nový záměr prodeje bytového domu č.p.2172 Holečkova
č.o.28, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.3382 a parc.č 3383

Termín: 21/03/2002

Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě