Revokace usnesení ZMČ P5 č. Z 30/51/98 ze dne 21.10.1998 – č.p. 982, Vejražkova 6, k.ú. Košíře

13/12/2001

20.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ P5 č. Z 30/51/98 ze dne 21.10.1998 - č.p. 982, Vejražkova 6, k.ú. Košíře
Doplnění záměru prodeje bytového domu č.p. 982, Vejražkova 6, k.ú. Košíře, s pozemkem parc.č. 1704 o související pozemek parc.č. 1703
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e 1. záměr prodeje bytového domu č.p.982 Vejražkova č.o.6, k.ú.Košíře, s pozemkem parc.č.1704 a pozemkem parc.č. 1703 právnické osobě složené z oprávněných nájemců bytů podle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy - MČ Praha 5"
2. cenu dle znaleckého posudku č.1780/49/01-20 a znaleckého posudku č. 1814/84/01 ve výši: 2.480.270,--Kč s udělením 30% slevy, bez splátek za kupní cenu ve výši: 2.126.190,--Kč
II. u k l á d á ing. P. Horákovi, zást. starosty seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA a realizovat prodej bytového domu č.p.982 Vejražkova č.o.6, k.ú.Košíře, s pozemkem parc.č.1704 a parc.č. 1703 právnické osobě složené z oprávněných nájemců bytů Termín: 30/01/2002
Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě