Revokace usnesení ZMČ P5 č. Z 22/21/2001 ze dne 15.11.2001 – změna parc.č. 3043

24/01/2002

27.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Revokace usnesení ZMČ P5 č. Z 22/21/2001 ze dne 15.11.2001 –
změna parc.č. 3043

Revokace usnesení ZMČ z důvodu chybně uvedeného parc.č.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. r e v o k u j e

usnesení ZMČ č. Z 22/21/2001 ze dne 15.11.2001 takto:

s c h v a l u j e

v bodě 1. změnu parc.č. z č.401 na  parc.č. 3043

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ P5, týkající se  prodeje bytového domu
č.p.379 Kroftova č.o.7, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.3043
realitní kanceláře SEVER a CENTRA

Termín: 25/02/2002

Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě